Konferensblock, arbetsblock, meddelandeblock, kvittensblock, bokföringsblock, lunchkuponger m.m.

Finns i olika utförande och storlekar, med olika antal blad, numrerade och med flergångskarbon.